top of page

Jak sprawdzić, czy NAV obliczył zasiłek chorobowy – sykepenger – poprawnie?

Podstawa zasiłku chorobowego w okresie pracodawcy oraz w okresie NAV-u jest bieżący dochód. Reguła główna jest, że zasiłek chorobowy pokrywa ten dochód, który pracownik miałbyś, jeśli nie byłbyś chory. Miesięczny dochód jest średni zarobek miesięczny, jaki pracownik osiągnął w stosunku pracy i który jest raportowany przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego.

Krok 1:


Podstawa do zasiłku chorobowego ustala się w następujący sposób:


a) dochód za ostatnie 3 miesiące kalendarzowe przed zwolnieniem lekarskim.

b) w przypadku stosunku pracy, który trwał tak krótko, że przez trzy pełne miesiące

kalendarzowe nie zgłoszono żadnego dochodu w systemie, za podstawę przyjmuje się ten

krótszy okres – faktyczny okres prazcy i dochód według umowy o pracy.

c) w stosunku pracy, w którym pracownik otrzymał stala zmianę wynagrodzenia przed

zwolnieniem lekarskim, za podstawę przyjmuje się okres po zmianie wynagrodzenia.


Urlop płatny (4-tygodniowy urlop rocznie z wypłatą feriepenger) liczy się jak zwykła praca i zwykły dochód.


Urlop nieopłatny nie daje podstawy do zasiłku chorobowego.


Wynagrodzenia za nadgodziny nie są uwzględniane. Wynagrodzenie za nadgodziny należy jednak uwzględnić, jeżeli praca w nadgodzinach jest określona w umowie o pracę i nie jest to sprzeczne z przepisami ustawowymi dotyczącymi czasu pracy.


Jeżeli informacja od pracodawcy o dochodach pracownika jest niewystarczające lub nieprawidłowe, zasiłek chorobowego ustala się na podstawie dochodu, który pracodawca powinien był zgłosić do systemu w okresie obliczeniowym. (Listy godzin pracy – time lister – mogą być pomocne, zeby zadokumentować faktyczny poprawny dochód).


Krok 2:


Po obliczniu bieżącego dochodu średniego miesięcznego NAV wylicza ewentualny dochód roczny. Na przykład 30 000 kr x 12 miesięcy = 360 000 kr.


Krok 3:


Następny krok NAV-u jest sprawdzenia faktycznego zgłoszonego dochodu osoby za ostatni 12 miesiąców przed zwolnieniem lekarskim i porównianie dochodu faktycznego, który był przed zwolnieniem z dochodem, który został obliczony na podstawie ostatnich 3 miesięcy.


Jeżeli okazuje się, że dochód obliczony na postawie ostatnich 3 miesięcy różni się z dochodem obliczonym na podstawie ostatnich 12 miesięcy więcej aniz 25%, to NAV ustala wysokość zasiłku według własnej oceny - prawdopodobny faktyczny dochód. Dochód za ostatni 3 lata, a nawet więcej może być brany pod uwagę. Czy umowa obecna jest stałą, czy na czas określony tez ma znaczenie.


Niepoprawna kwota - odwolanie


Jeśli NAV przyznał zasiłek chorobowy, który nie odpowiada straconemy dochodu, który faktycznie miałbyś, jeśli nie choroba, masz prawo odwołać się od decyzji.


Dla odwołania są zawsze potrzebne takie dokumenty:


– Decyzja NAV-u z naliczeniem zasiłku lub Wydruk wypłaty zasiłku – zestawienie

– Obecna umowa o pracy

– 12 ostatnich lønnslipów przed zwolnieniem lekarskim

– Rozliczenia z Urzędu Skarbowego za 2018, 2019, 2020 z Norwegii lub/oraz Polski (innych krajów Unii Europejskiej) – Skattemelding/PIT.


Jeżeli masz obecny miesięczny dochód miesięczny nie przekracza 26.666 kr brutto (dla osób żonatych lub pozostających w konkubinacie – 40.833 kr brutto, z dzieckiem 42.500 kr), a majątek/oszczędności nie przekraczają 100.000 kr, masz prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w napisaniu odwołania.


Adwokaci Kancelarii prawnej dla Polaków w Norwegii Bulut & Co są z najlepszych specjalistow w Norwegii w sprawach NAV-u. Możesz skontaktować się przez meil Post@bulutco.no lub

tel. 46 23 26 26 w języku polskim.
Comments


bottom of page