top of page

Jak zanulować NAV-karencje w sprawach zasiłku dla bezrobotnych – dagpenger?

Niestety dla wielu osób, to jest tragedia økonomiczna zostać się bez sriodków do życia w Norwegii w ciągu 4,5 miesięcy.


Osoba, która straciła z tego czy innego powodu pracę ma prawo zarejestrować się jako osoba bezrobotna w NAV i wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych – dagpenger. Chodzi o zwykłym bezrobociu – nie permitteringu.


Podstawowe warunki do zwykłego zasiłku dla bezrobotnych dagpenger są:


- minimalna kwota wypracowana kr 76 013 (0,75 G) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub kr 228

040 (2,25 G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Dochód z Polski lub innych krajów Unii

Europejskiej też można dołączyć.

- rejestracja jako osoba poszukująca prace oraz wysłanie meldekort

- faktyczny pobyt w Norwegii


Osoba bezrobotna, która spełnia te warunki nie może jeszcze spokojnie szukać pracę i dostawać zasiłek. Przy otrzymaniu każdego wniosku o dagpenger NAV decyduje, czy osoba jest winna w tym, ze straciła pracę i czy dostanie «kare» w formie 18 tygodni oczekiwania bez zasiłku – «forlenget ventetid».


Jako reguła główna NAV wystawia decyzje z tym czasem oczekiwania zasiłku – karencja – we wszystkich przypadkach, gdzie:


– pracownik sam złożył wypowiedzenie,

– podpisał ugodę za porozumieniem stron,

– dostał wypowiedzenie/zwolnienie dyscyplinarne spowodowane okolicznościami pracownika

– odmówił propozycje nowej pracy


Praktyka NAV-u nie jest koniecznie zgodna z prawem norweskim i osoba bezrobotna często czuje się beznadziejnie w walce/dialogu z NAV-em. Wersja pracodawcy o tym, jaki jest faktyczny powód skończenia współpracy w 99% przypadków jest akceptowana przez NAV jako wiarygodna.

Prawo, które reguluje karencje zasiłku dagpenger jest jednak więcej zaawansowane i sprawiedliwie. Każda sytuacja muszę być indywidualnie rozpatrzona, a nie standardowo dla wszystkich wystawiana karencje na 18 tygodni.


Karencja nie może być przyznana:


– gdy osoba wnioskująca o zasiłek dla bezrobotnych sama rezygnuje, jako alternatywa dla

zwolnienia z powodu redukcji w firmie i można to udokumentować, że dana osoba nie miała

realnego wyboru i że wypowiedzenie nie jest spowodowane okolicznościami pracownika


– gdy osoba wnioskująca o zasiłek dla bezrobotnych może przedstawić zaświadczenie lekarskie

lub w inny sposób udowodnić, że ze względów zdrowotnych nie może kontynuować swojej

obecnej pracy, ale poza tym jest zdolny do innego typu pracy


– gdy osoba zrezygnowała z pracy przez ten fakt, że małżonek lub partner (zarejestrowany jako

samboer) zmienił miejsce pracy i rodzina muszę przez to przeprowadzić się.


– gdy osoba ma już umowę na podjęcie innej pracy, która po ogólnej ocenie wydaje się co

najmniej równie bezpieczna i stabilna, jak i praca obecna


– gdy praca obecna jest opłacana znacznie poniżej taryfy (umowy zbiorowej krajowej lub

lokalnej) lub praktyki w branzy


– gdy osoba rezygnuje z pracy z powodu mobbingu lub nękania w pracy, gdy można to

udowodnić, ewentualnie udokumentować (SMS-y, nagrania rozmów i t.d)


– gdy osoba rezygnuje z pracy z powodu istotnych naruszeń przepisów ustawy o środowisku

pracy – arbeidsmiliøloven


– gdy osoba rezygnuje z pracy z miejsca pracy, w którym dopuszcza się poważne przestępstwo

związane z pracą i/lub handel ludźmi. (Dotyczy to niezależnie od tego, czy sam pracownik jest

narażony na te warunki w miejscu pracy)


– gdy pracownik zostaje zwolniony za chorobę lub niewykonanie pracy bez winy pracownika

i z przyczyn, za które nie można go obwiniać.


Jeśli straciłeś pracę z tego czy innego powodu, sprawdź, czy podlegasz pod wyjątek, żeby dostać zasiłek dagpenger bez karencji. Jeśli tak, warto przedstawić szczegóły rozwiązania stosunku pracy jeszcze we wniosku o zasiłek. Jeśli NAV wystawił już decyzje o karencji, Forlenget ventetid, to warto napisać odwołanie.


Jeśli dostałeś decyzje o karencje, a miałeś podstawę do skończenia stosunku współpracy i nie masz żadnego innego dochodu, to często należy pomoc prawna darmowa, nawet jeśli wcześniej miałeś wysoki dochód. Adwokaci Kancelarii prawnej dla Polaków w Norwegii Bulut & Co są specjalistami w sprawach NAV-u. Możesz skontaktować się przez mejl Post@bulutco.no lub tel. 46 23 26 26 w języku polskim.


Comments


bottom of page